Foderleverance til Sydgrønland

60° North Greenland ApS fungerer som bindeled mellem foder, gødning og lign. i Danmark og landbruget i Grønland. Hertil chartres et årligt skib der dækker landbrugets behov, svarende til en samlet mængde på 1.800 – 2.000 m tons palletiserede og big bags emballerede varer.

Lastning foregår i Thyborøn, hvor varerne lastes via skibskran. Her kvalitetssikres varer, samt prøver tages på foder- og gødningstyper. Nedenfor ses skib under lastning:

Skibet sejler derefter til Sydgrønland, hvor leverancens komplicerede del sættes igang.

Leverancen til hvert enkelt fåreholder og landmand foregår således, at skibet sejler så tæt på kunderne som muligt, hvorefter Landgangsfartøjet Atitooq sørger for den endelige leverance fra skib til kunde:

 

Foderleverancen til Sydgrønland er blevet specialiceret igennem to årtier, og gennemgår en årlig evaluering med kunder og foreninger, for at sikre høj kvalitet samt serviceniveau.